top of page
graham-holtshausen-fUnfEz3VLv4-unsplash.jpg

ABOUT

Wat kun je ervaren in de kamer?

- Het is normaal dat tijdens de sessie emoties, herinneringen aan vorige levens of gewoon trillingen in het lichaam opkomen, maar het meest gebruikelijk is om een moment van ontspanning, welzijn en hervonden vrede te ervaren. Elke persoon is anders, dus elke ervaring zal uniek zijn.

- De kamer heeft tot doel de mens in zijn geheel opnieuw te harmoniseren, zijn DNA en moleculen opnieuw in evenwicht te brengen. Het werkt op het fysieke, etherische (of astrale), mentale lichaam en ook op hogere gebieden.

- Allereerst brengt het onze emotionele toestand in evenwicht.

- Het verwijdert alle energieblokkades zodat de energie vrij kan stromen waardoor onze algemene toestand op alle niveaus snel kan verbeteren.

- Omdat het de entropie van fysieke materie vermindert, keert het het verouderingsproces om en versterkt het het immuunsysteem.

- Verhoging van het bio-energieniveau

- Het geeft verbetering van onze kwaliteit van leven, alsook neemt het fysieke oorzaken van vele ziekten en onevenwichtigheden in ons lichaam weg.

- Tachyonkamer kan gebruikt worden en gaat goed samen met andere behandelingen. Omdat tachyons ons fysieke lichaam en onze hogere energielichamen in gelijke mate beïnvloeden, verbeteren ze ons welzijn en versnellen ze onze spirituele groei enorm.

Zijn er bijwerkingen?


Het is goed om te weten dat tachyonen een zuiverings- en ontgiftingsproces op gang brengen dat tot enkele weken kan duren en milde bijwerkingen kan hebben, zoals hoofdpijn, slapeloosheid,... Dit is een bevestiging dat gifstoffen snel je lichaam verlaten waardoor je lichaam gezonder wordt!

In die tijd is het goed om veel water te drinken.

Starry Sky

Wat zijn tachyonen?

Tachyons zijn subatomaire deeltjes die sneller reizen dan het licht. Het zijn deeltjes die fysieke materie bezielen met spiritueel licht.

Tachyonenergie is de allereerste energetische structuur die voortkomt uit niet-gestructureerde, vormloze nulpuntsenergie. Net als Zero-Point Energy is Tachyon niet beperkt tot een bepaalde frequentie. Tachyon kan niet worden gemeten in het Hertziaanse frequentiespectrum. Het is geen bepaald type energie. Integendeel, het omvat alle energieën in zichzelf. Zijn kwaliteiten lijken veel op nulpuntsenergie, maar variëren alleen doordat het een gestructureerd veld is.

graham-holtshausen-fUnfEz3VLv4-unsplash.jpg

Op zich heeft Tachyon Energie al het potentieel opgeslagen dat nodig is om een perfect Energetisch Continuüm te creëren in elke geïndividualiseerde levensvorm. Alles wat bijvoorbeeld in het menselijk lichaam gebeurt, is al in perfecte vorm gecodeerd in Tachyon Energie. Een uitstekend voorbeeld hiervan is te zien in het dierenrijk, waar is waargenomen dat dieren die op geen enkele manier door mensen worden beïnvloed, een volkomen gezond leven leiden.

Zoogdieren hebben bijvoorbeeld een levensduur die tot zeven keer langer is dan hun groeiperiode. Voor een mens zou dat 140 jaar perfect gezond leven betekenen. Van de 40.000 chronische en degeneratieve ziekten die in de menselijke geneeskunde bekend zijn, zijn er maar een paar bekend bij wilde dieren! Dit komt omdat wilde dieren niet in staat zijn om het Energetische Continuüm te blokkeren.

In de natuur vinden we perfectie en dat is het karakter van Tachyon-energie. De informatie die Tachyon Energie bevat is inherent perfect. Het enige dat we nodig hebben om gezondheid en balans in ons leven te bereiken, is een vrij stromend Energetisch Continuüm.

Met andere woorden, we moeten supergeleiders worden voor Tachyon Energie door het door alle lagen van ons subtiele lichaam te laten stromen. Terwijl deze energie onze materiële cellen binnenstroomt, organiseert het de hele stofwisseling volledig op een perfect uitgebalanceerde manier, zoals het de bedoeling is dat we functioneren.

Als een laag van het subtiele lichaamssysteem geblokkeerd is, zal de energie niet vrij naar beneden stromen naar het volgende grovere niveau. Vanaf dat niveau zullen er aanzienlijke energietekorten zijn. Blokkades in een van de subtiele lagen voorkomen dat Tachyon-energie vrij in het materiële lichaam kan stromen. Dit is de reden waarom zoveel ziekten mede-beïnvloed of mede-gecreëerd worden door blokkades in subtiele lichamen. Dit verklaart ook waarom onze psychologische toestand ons fysieke lichaam beïnvloedt.

In feite zijn de emotionele en mentale lichamen zo subtiel dat ze niet direct interfereren met het fysieke lichaam. Omdat de stroom van levenskrachtinformatie om ons metabolisme te organiseren ook door de mentale en emotionele lichamen moet stromen, is er een indirecte invloed wanneer deze lichamen geblokkeerd zijn. Aanzienlijke blokkades leiden uiteindelijk tot lichamelijke ziekte.

Deze informatie is de basis voor het creëren van veel verschillende frequentie-georiënteerde energiesystemen. We kennen fotonenenergie, kristalenergie, magneten, orgone-energie, lichtacupunctuur, radionische apparaten, fotonenlicht, elektromagnetische en geluidstherapie, die allemaal als therapie worden gebruikt.

Natuurlijk werken al deze energiesystemen goed als ze allemaal het potentiële vermogen hebben om wat blokkades op te heffen, om vastzittende zakken te verwijderen waar energie niet vrij kan stromen in een bepaalde laag van het subtiele lichaamssysteem. Energetische frequentietherapieën hebben over het algemeen echter twee beperkingen.

Een daarvan is dat al deze energieën beperkt zijn tot een bepaalde frequentie, bijvoorbeeld tussen 16 en 32 microns. Dit is een bepaald spectrum van het auraveld van onze subtiele lichaamslagen, en mits we blokkades hebben tussen 16 en 32 microns, kan fotonenenergie, mits correct toegepast, helpen.

Maar wat als ons probleem niet geworteld is in dat frequentiespectrum? Wat als ons probleem vooral een energieblokkade is in het gebied van 35 tot 50 microns? Natuurlijk kan er een klein voordeel zijn bij het toepassen van fotonenenergie, door indirecte invloed, maar het probleem zal niet worden opgelost. Fotonenergie is dus iets dat een klein beetje zou kunnen helpen, maar het zal het probleem niet echt bij de wortel aanpakken.

We weten dus dat, net als fotonenenergie, alle subtiele energiesystemen die voor therapieën worden gebruikt, deze ene grote limiet hebben, ze werken alleen op hun specifieke frequentie. De andere beperking is dat het effect van een bepaalde frequentie wordt bepaald door de aard van die frequentie. Foton-energie, orgon-energie of elektromagnetische energie kunnen bijvoorbeeld helpen, omdat ze allemaal bepaalde kenmerken hebben die het menselijk lichaam krachtig beïnvloeden om in een andere richting te gaan. Als we deze specifieke frequentie echter niet nodig hebben, kunnen dergelijke energieën ook schadelijk zijn.

 

Orgon-energie kan genezen, maar orgon-energie kan je ook echt ziek maken. Het vereist kennis en ervaring om deze apparaten met subtiele energie veilig en correct te gebruiken.

Tachyon-energie is totaal anders dan al deze. Tachyon-energie is geen bepaald type energie, maar omvat alle energieën op zich. Wat er ook misgaat in ons fysieke lichaam of in de subtiele lichamen, kan gecorrigeerd worden door specifieke informatie voor dat specifieke proces toe te passen. Dit is mogelijk door Tachyon-energie, want Tachyon-energie is de poort terug naar Nulpunt-energie. Dit is iets dat geen enkele frequentie kan doen. Alle frequenties zijn slechts een deel van het geheel, een deel van wat verankerd is in de Nulpunt-energie, maar alle frequenties zijn beperkt in hun specifieke effecten. Tachyon is totaal niet-specifiek. Tachyon heeft op zichzelf eigenlijk geen enkel effect.

Wat Tachyon doet, is ons organisme, ons lichaam, onze subtiele lichamen de kans geven om de effecten te produceren die ze nodig hebben. En aangezien ons lichaam ongelooflijk intelligent is, produceren ze altijd de effecten die goed voor ze zijn. De twee limieten die we vinden die alle andere vormen van energetische geneeskunde beperken, zijn gewoon niet van toepassing op Tachyon omdat Tachyon-energie niet beperkt is tot een bepaalde frequentie.

Een ander belangrijk verschil tussen andere subtiele energieapparaten en de energie die ze gebruiken en Tachyon-energie is dat Tachyon op geen enkele manier kan worden beïnvloed door enige andere vorm van energie. Alle andere vormen van subtiele energieën die in de energetische geneeskunde worden gebruikt, kunnen bijvoorbeeld door eigen gedachten en gevoelens worden beïnvloed. Dit komt door het feit dat energieën beneden de lichtsnelheid iets hebben dat de zwaartekracht wordt genoemd, waardoor energieën elkaar aantrekken zodat ze aan elkaar blijven kleven.

Dit creëert natuurlijk invloed, waardoor de energieën in hun specifieke effecten veranderen en veranderen. Tachyon beweegt voorbij de snelheid van het licht, dus het heeft geen zwaartekracht, dus het kan zich niet aan iets of enige energie hechten, en geen energie kan aan Tachyon blijven kleven. Het maakt niet uit hoe "slecht" onze gedachten zijn, hoe laag onze emotionele inhoud is, ongeacht wat voor soort negativiteit we produceren in welke vorm dan ook, het kan nooit de Tachyon-energie veranderen en zijn vermogen om ons toegang te geven tot de Nulpunt-energie.

Dus potentieel kunnen alle problemen die we hebben - mentaal, emotioneel, spiritueel of fysiek - positief worden beïnvloed door Tachyon-energie! Een ander prachtig aspect van het gebruik van alleen de bronenergie is dat we niet te maken hebben met ongewenste bijwerkingen. Zelfs als we zoveel energie gebruiken dat delen van ons organisme een zeer sterk, zeer snel genezend effect willen hebben en andere delen niet helemaal inhalen, zal dit geen probleem zijn. Het veroorzaakt soms ontgiftings- en genezingsreacties, die voor een zeer korte tijd overweldigend kunnen aanvoelen, maar er zal nooit een negatief resultaat zijn.

Tachyonenergie is ook vrij van die tweede limiet. Er is niet zoveel kennis en ervaring voor nodig om Tachyon correct toe te passen, omdat het lichaam toch de leiding heeft over het proces. We passen het niet geforceerd toe voor een bepaald specifiek effect, maar we laten het lichaam zijn eigen genezende effecten produceren. Tachyon-energie is gewoon de natuurlijke katalysator voor dit zelfgenezende proces.

Medische disclaimer

De informatie op deze site is niet bedoeld of geïmpliceerd als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Alle inhoud, inclusief tekst, afbeeldingen, afbeeldingen en informatie, op of beschikbaar via deze website, is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden.

bottom of page